ESF maakt FMI project "QRM implementatie FMI Precision" mogelijk

6 november 2019

Projectnummer: 2018EUSF2011286

Het beoogde doel van deelname aan het ESF project Duurzame inzetbaarheid bedrijven was het vergroten van de autonomie van de medewerkers binnen de organisatie om daarmee de intrinsieke motivatie van de medewerker te verhogen. Het creëren van een flexibele werkcultuur binnen de teams is een belangrijk thema. Het resultaat van het project levert op de werkvloer en op kantoor cross getrainde medewerkers op. Dit zorgt ervoor dat medewerkers voor diverse taken kunnen worden ingezet en daarmee wordt de flexibiliteit van de organisatie vergroot.

Deelname aan het project heeft in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van medewerkers door leren op de werkvloer; kortgezegd de leercultuur is versterkt. De ontwikkelingen zijn in de hele organisatie zichtbaar, maar vooral op de werkvloer.

De medewerkers hebben actief input geleverd, plannen uitgevoerd en de resultaten daarvan positief ondervonden. Ontwikkelingen en voortgang worden voortdurend door en met de medewerkers besproken. Conclusies worden gedeeld en gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor continuering en verbetering.

Terug naar overzicht